Sól rafowa

NeoMarine Kalibrate

Precyzyjnie zbilansowany premiks soli do akwariów rafowych.

Informacje ogólne

 • Precyzyjnie zbilansowany premiks soli rafowych, skomponowany na bazie mieszanki NeoMarine Reef Salt.
 • Tańsza alternatywa dla kompletnych mieszanek soli, skierowana do akwarystów, którzy prowadzą duże akwaria morskie. Pod względem jakości nie ustępuje mieszance NeoMarine. Doskonale nadaje się do zastosowania w ogrodach zoologicznych, wystawach muzealnych, instytucjonalnych i edukacyjnych systemach badawczych oraz prywatnych, dużych zbiornikach akwarystycznych, gdzie wymagane jest użycie precyzyjnie skomponowanej mieszanki soli, jednocześnie uwzględniając ograniczenia budżetowe.
 • Po wymieszaniu z odpowiednią ilością chlorku sodu tworzy roztwór zawierający wszystkie makroskładniki oraz niekonserwatywne mikroelementy i pierwiastki śladowe występujące w naturalnej wody morskiej, z uwzględnieniem ich właściwych proporcji.
 • Zmieszać ok. 43 g premiksu NeoMarine Kalibrate z ok. 91 g niejodowanego chlorku sodu (nie dołączony do zestawu) na 3,8 l wody w celu uzyskania następujących parametrów: ciężar właściwy roztworu wielkości ~1,025 g/cm3, pH w wysokości ~8,30 oraz zasadowość na poziomie ~7,5 dKH.
 • Produkt może być mieszany z chlorkiem sodu (NaCl) w różnych proporcjach w celu wpłynięcia na pożądaną zmianę stopnia zasadowości i stężenia pierwiastków (np. ilość zastosowanego premiksu NeoMarine Kalibrate do ilości stosowanego NaCl może zostać zwiększona dla celów podwyższenia stężenia magnezu, wapnia, potasu, strontu itp., nadal utrzymując ich względne proporcje.
 • Produkt można stosować razem z tańszymi mieszankami soli w celu zwiększenia stężenia istotnych składników.
 • Zawiera składniki o bardzo wysokim stopniu czystości (spełnia standardy ACS i USP).
 • Wytwarzany samodzielnie w zakładach produkcyjnych Brightwell Aquatics przy zachowaniu najbardziej surowych standardów jakości. Każda partia produktu posiada specjalne oznaczenie, a jej próbka poddawana jest kontroli jakościowej.
 • Specjalny proces technologiczny, którego celem jest zachowanie jednakowych rozmiarów ziaren i wyprodukowanie suchej i jednorodnej mieszanki soli.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich, nie zawiera ewaporatów morskich.

Dostępne pojemności

 • 189 l
 • 568 l
 • 1 703 l
 • 3 407 l
 • 22 712 l
 • 56 781 l

Informacje szczegółowe

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na właściwe funkcjonowanie akwarium morskiego jest utrzymywanie parametrów wody w zakresach ich tolerancji. Żadna ilość światła, ani żaden rodzaj filtracji nie zrekompensuje złych parametrów wody, która nie zawiera odpowiedniej ilości pierwiastków i nie spełnia warunków niezbędnych do przeżycia dla organizmów morskich. Podstawą dobrze prosperującego akwarium jest więc wysokiej jakości woda morska.
Wymieszanie produktu ściśle według wskazań sprawia, że premiks soli NēoMarine Kalibrate tworzy idealne środowisko morskie dla mieszkańców akwarium, zapewniając im niezbędne do życia makroelementy oraz mikroelementy i pierwiastki śladowe zużywane w wyniku działania procesów biologiczno-chemicznych (tzw. składników niekonserwatywnych), a także pierwiastki wykorzystywane do produkcji biologicznych pigmentów (biochromów) – kompozycję wszystkich jonów w stężeniach precyzyjnie odpowiadających naturalnej wodzie morskiej. Mikroelementy i pierwiastki śladowe należące do grupy składników konserwatywnych obecnych w środowiskach morskich nie wyczerpują się, co wskazuje na fakt, że nie są wykorzystywane przez organizmy morskie lub nie biorą udziału w procesach chemicznych zachodzących w wodzie morskiej. W zasadzie nie są konieczne do tego, aby stanowić o przetrwaniu mieszkańców akwariów, stąd nie wchodzą w skład formuły NēoMarine Kalibrate. Premiks NēoMarine Kalibrate wytwarzana jest w zakładzie produkcyjnym firmy Brightwell Aquatics znajdującym się w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych (nie zaś przez firmy zewnętrzne jak w przypadku wielu konkurencyjnych produktów), co gwarantuje utrzymanie wysokich standardów jakości. Pierwiastki obecne w mieszance dostarczane są przez konkretne sole a produkt nie zawiera ewaporatów morskich. Dzięki temu zawsze możliwe jest uzyskanie niezmiennej formuły i stałego wyglądu soli. Składniki zawarte w premiksie NēoMarine Kalibrate są precyzyjnie odmierzane z wykorzystaniem niezwykle dokładnych technik pomiarowych, a każda partia produktu wytwarzana jest w suchych i sterylnych warunkach. Specjalny proces technologiczny umożliwia zachowanie jednakowych rozmiarów ziaren i wyprodukowanie suchej i jednorodnej mieszanki soli. Wyprodukowane partie otrzymują specjalne oznaczenia, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie najwyższych standardów kontroli jakości. Mieszanka NēoMarine Kalibrate łączy w sobie składniki o bardzo wysokim stopniu czystości. Roztwór o standardowym ciężarze właściwym przygotowany z użyciem premiksu oraz chlorku sodu o wysokim stopniu czystości nie zawiera wykrywalnych ilości amoniaku, azotanów, fosforanów, ani substancji organicznych. Formuła oparta na bazie kompozycji NēoMarine – mieszance przez wiele lat testowanej na wszystkich bezkręgowcach morskich, rybach i symbiotycznych glonach. Testy zakończyły się absolutnym, 100% sukcesem. Mieszanka NēoMarine Kalibrate została opracowana z myślą o wszystkich organizmach morskich, nie tylko o rybach czy organizmach zamieszkujących rafy.

Instrukcja użycia

Nie wsypywać bezpośrednio do zbiornika, w którym przebywają żywe organizmy. Stosować według wskazań producenta, wyłącznie w połączeniu z chlorkiem sodu. Nie dotykać mokrymi rękami. Po otwarciu mieszanki NēoMarine Kalibrate po raz pierwszy, odczuwalna może być woń siarki. Zapach ten jest wynikiem użycia bezwodnego chlorku magnezu i ulegnie rozproszeniu.

Każde ~43 g premiksu NēoMarine Kalibrate zmieszane z ~91 g niejodowanego chlorku sodu (NaCl) zwiększa ciężar właściwy 3,8 l wody do poziomu ~1,025 g/cm3. Używać dokładnej wagi w celu dokonania pomiarów ilości masy premiksu NēoMarine Kalibrate i chlorku sodu (NaCl) niezbędnych do przyrządzenia roztworu. Zmiana zastosowanych proporcji premiksu i chlorku sodu wpłynie na zmianę stężeń pierwiastków dostarczanych przez NēoMarine Kalibrate do przygotowanego roztworu, nadal jednak utrzymując względne proporcje tych składników w roztworze, np. zwiększając ilość zastosowanego premiksu NēoMarine Kalibrate z 43 g na 3,8 l wody do 46 g na 3,8 l wody spowoduje zmianę stężeń końcowych magnezu (z 1288 ppm do ok. 1378 ppm), wapnia (z 413 ppm do 44 ppm), potasu (z 398,8 ppm do ok. 427 ppm) i strontu (z 7,625 ppm do ok. 8 ppm). Należy jednak pamiętać, że takie działanie spowoduje zmniejszenie całkowitej objętości wody, jaką tak sporządzony roztwór będzie mógł uzdatnić. W celu przyrządzenia wody morskiej szczególnie zaleca się stosowanie wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy i/lub poddanej dejonizacji. Dokładnie wymieszać świeżo przyrządzoną wodę morską używając pompy zatapialnej. Do pomiaru ciężaru właściwego przygotowanego roztworu wody morskiej używać wyłącznie dokładnego areometru lub (najlepiej) refraktometru. Upewnić się, że temperatura wody jest zgodna z temperaturą wody istniejącego akwarium. Użyć zatapialnej grzałki jeśli to konieczne. Napowietrzać wodę i pozwolić, aby wymieszała się. Moment ustabilizowania się pH i poziomu zasadowości będzie sygnalizować osiągnięcie równowagi gazowej w zbiorniku. Przed dolaniem tak przygotowanej wody do istniejącego akwarium, zaleca się pozostawienie jej na co najmniej 24 h w celu dokładnego wymieszania się. Dzięki temu możliwe będzie ulotnienie się gazu powstałego w trakcie rozpuszczania się soli oraz ustabilizowanie się pH wody. Podwyższony poziom zasadowości po zastosowaniu rekomendowanych proporcji premiksu i chlorku sodu jest często wynikiem niewystarczająco długiego czasu potrzebnego na wymieszanie się składników. Temperatura wody oraz tempo mieszania mają wpływ na szybkość rozpuszczania się soli w roztworze.
Zaleca się używanie „zwykłego”, niejodowanego chlorku sodu (premiks NeoMarine Kalibrate zawiera już właściwą ilość jodu, więc dodatkowa suplementacja tym składnikiem nie jest konieczna), o stopniu czystości powyżej 99%, niezawierającego środków przeciwzbrylających (żółty prusydek sodu), stabilizatorów (cyjanuran sodu), buforów i detoksykantów metali. Tzw. „standardowe sole basenowe” bez dodatków mogą sprostać tym wymaganiom i są często bardzo atrakcyjne cenowo. Sole zgodne z normami FCC lub innymi normami jakości żywności posiadają, w porównaniu z solami basenowymi, jeszcze niższy odsetek substancji nierozpuszczalnych oraz mniejszą zawartość takich składników jak wapń i magnez. Sole zgodne z normami czystości USP i ACS są nawet jeszcze lepszą alternatywą. W celu zasięgnięcia porady na temat stosowania chlorku sodu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
Zalecamy, aby podczas zmiany mieszanki soli na inną, przez pierwsze 3 miesiące, maksymalna ilość cotygodniowo podmienianej wody nie przekroczyła 5% całko witej objętości wody w systemie. Pozwoli to organizmom stopniowo dostosować się do zmieniających się parametrów chemicznych wody oraz zminimalizować ewentualne skutki uboczne. Zaleca się podmianę od 10 do 20% całkowitej objętości wody w zbiorniku co 7-10 dni. Pozwala to zachować jej odpowiednie parametry chemiczne i w rezultacie korzystnie wpływa na organizmy żyjące w akwarium.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. Kontakt z produktem w stanie suchym może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie kontaktu z oczami, przepłukać zimną wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Close