Podłoża morskie

Mangrove Substrat

Podłoże bazowe wzbogacone o składniki odżywcze dla szybkiego rozwoju i wzrostu roślinności mangrowej i morskich traw w brachicznych oraz morskich biotopowych zbiornikach przybrzeżnych.
Podłoże Mangrove Substrat nie pochodzi z lądowych złóż kopalin.

Informacje ogólne

  • Mieszanka cząstek o jednakowej ziarnistości, wzbogacona dodatkowo o składniki odżywcze. Podłoże nie zawiera składników wydobytych lub pobranych z lądowych złóż minerałów. Symuluje naturalny profil cząsteczkowy podłoża charakterystycznego dla przybrzeżnych lasów z roślinnością mangrową i skupisk trawy morskiej.
  • Charakteryzuje się specjalnym profilem odżywczym, który wspiera szybki rozwój korzeni u roślin mangrowych i traw morskich. Przyspiesza wzrost makroglonów bentosowych (np. tych z rodzaju Acetabularia, Penicillus, Halimeda, Caulerpa, itp.).
  • Doskonale sprawdza się w biotopowych akwariach z roślinnością mangrową i trawą morską, w zbiornikach z makroglonami, jak również wszędzie tam, gdzie stosuje się metody filtracji oparte na głębokich podłożach umożliwiających naturalną redukcję zanieczyszczeń organicznych i azotowych.
  • Formuła opracowana i zbadana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne opakowania

  • 1400 g
  • 5,4 kg
  • 27 kg

Informacje szczegółowe

Lasy namorzynowe i podmorskie łąki trawy morskiej to fascynujące ekosystemy, które są często pomijane przez akwarystów, którzy szukają roślinnej obsady do zbiorników biotopowych. Ekosystemy te niemalże roją się zarówno od ozdobnych bezkręgowców osiadłych, jak i tych posiadających zdolność przemieszczania się, a także wielu wytrzymałych i interesujących ryb kostnoszkieletowych i chrzęstnoszkieletowych. Większości z nich nie uświadczy się w tropikalnych środowiskach rafowych. Niższa energia fal morskich i mniejsza odległość do lądu przekłada się na wyższy stopień sedymentacji w porównaniu z rafami tropikalnymi, dlatego też organizmy zamieszkujące przybrzeżne ekosystemy przystosowały się do warunków, które charakteryzują się występowaniem większej ilości składników odżywczych i przepływami laminarnymi.

Podłoże Mangrove Substrāt odtwarza rozłożenie cząsteczek osadu charakterystycznych dla tych ekosystemów przybrzeżnych. Równolegle jest źródłem ważnych, określonych składników odżywczych, które wspierają szybszy wzrost i rozwój korzeni u prostych roślin (np. namorzynów, traw morskich z gatunku Thalassia testudinum, itp.), jak również przyspieszają ogólny rozwój makroglonów bentosowych. Zastosowanie odpowiedniej głębokości podłoża stwarza wprost idealne warunki do życia dla bezkręgowców ryjących w ziemi (np. szkarłupni, pierścienic, stawonogów, mięczaków, kryzelnic, jamochłonów, itp.). Jeśli pożądane jest zastosowanie podłoża o mniejszym stopniu jednorodności, możliwe jest zmieszanie ze sobą podłoża Mangrove Substrāt z podłożem KoraLagoon Substrāt (czyli mieszanki składającej się z wielu różnych cząstek aragonitu o zróżnicowanej ziarnistości, stworzonej z myślą o naśladowaniu warunków typowych dla środowiska lagunowego) w celu zwiększenia różnorodności cząstek. Mieszanki należy połączyć ze sobą wedle uznania do momentu osiągnięcia pożądanego wyglądu i profilu podłoża. Następnie postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Instrukcje postępowania

Przed umieszczeniem podłoża w akwarium dokładnie wymieszać ręką zawartość opakowania. Niewykonanie tej czynności może spowodować, że ułożone w akwarium podłoże podczas osiadania będzie charakteryzować się nieoptymalnym rozłożeniem ziaren. Podłoże Mangrove Substrāt spowoduje znaczące zmętnienie wody, jeśli zostanie umieszczone w zbiorniku, do którego wlano wcześniej wodę. Dlatego też najlepszym postępowaniem jest umieszczenie podłoża w czystym, pustym zbiorniku, a następnie powolne wlewanie wody wymieszanej wcześniej z mieszanką soli syntetycznych wysokiej jakości w celu uzyskania pożądanego ciężaru właściwego. Wolniejsze wlewanie wody do zbiornika sprzyja zachowaniu jej klarowności, gdy zbiornik będzie napełniony do pożądanego poziomu.

Z wyjątkiem okresów burz, przybrzeżne środowiska morskie, w których rosną morskie trawy i roślinność mangrowa charakteryzują się tym, że działają na nie raczej niskie siły związane z falami morskimi w porównaniu z tropikalnymi środowiskami rafowymi. Przepływ wody ma charakter laminarny (do momentu zmiany pływów) i cechuje go niska-umiarkowana szybkość. Należy dążyć do ustanowienia odpowiedniego przepływu zapewniającego cyrkulację wody w całym systemie akwariowym. Nie wymaga to jednak stosowania nadmiernych ilości podłoża, które ulega zawieszeniu w wodzie i w rezultacie powoduje jej zmętnienie lub wykorzenienie roślin.

Zalecana grubość podłoża tworzona przy użyciu mieszanki Mangrove Substrāt wynosi około 15 cm. Aby określić przybliżoną masę podłoża Mangrove Substrāt wymaganą dla akwarium, refugium lub sumpa należy: pomnożyć wewnętrzną długość i szerokość zbiornika w calach (gdzie 1 cm = 0,394 cala) przez pożądaną głębokość podłoża (również w calach). Następnie tak uzyskany wynik należy pomnożyć przez 0,1. Ostateczny rezultat będzie odzwierciedlał przybliżoną ilość podłoża podaną w funtach (gdzie 1 funt = 0,45 kg), jaką należy zastosować. Należy mieć na uwadze to, że rezultat końcowy może nieco odbiegać od wyników wykonanych tu obliczeń.

Close