Zdrowie

Koral MD Professional Strength CORAL and FRAG DIP

Silnie skoncentrowany preparat do kąpieli koralowców i szczepek korali o działaniu oczyszczającym i wspomagającym procesy aklimatyzacji w zbiorniku (wersja profesjonalna).

Instrukcje i wskazówki dot. użycia:

Przed każdym użyciem preparatu, dobrze wstrząsnąć. Podczas obchodzenia się z preparatem, należy mieć założone gumowe rękawice i okulary ochronne. Preparat silnie skoncentrowany. Nie przekraczać zalecanych dawek! Wlać 30 kropli (lub 1,5 ml) preparatu Koral MD TM Professional Coral Dip do 3,8 litra odstanej wody morskiej (najlepiej odstanej wody akwariowej) w plastikowym naczyniu. Dokładnie wymieszać. Umieścić korale w przygotowanym roztworze. Upewnić się, że cała powierzchnia korali jest zanurzona w wodzie. Kąpać korale w roztworze przez około 5-10 minut (bezwzględnie nie przekraczać 15 minut). Po umieszczeniu korali w roztworze, delikatnie potrząsnąć zawartością naczynia w celu wymieszania się roztworu lub użyć małej głowicy celem zamieszania zawartości. Do namaczania miejsc pomiędzy rozgałęzieniami koralowców lub obszarów trudno dostępnych dla dokładnego czyszczenia, stosować aplikator (pipetę) lub podobne narzędzie. Wypłukać dokładnie całą powierzchnię korali za pomocą odstanej wody morskiej i umieścić je w nowym zbiorniku.

Uwaga: Choć roztwór może być używany do oczyszczania lub namaczania wielu korali, należy go wylać po upływie jednej godziny. Preparatu Koral MD TM Professional Coral Dip nie należy wlewać bezpośrednio do zbiornika. Stosować wyłącznie w formie roztworu do kąpieli korali poza akwarium lub jako preparat czyszczący do wycierania lub namaczania pustych zbiorników przeznaczonych dla koralowców. (Po użyciu, dokładnie spłukać preparat!)

Informacje ogólne

  • Preparat Koral MD TM Professional Coral Dip nie zawiera jodu. Preparat charakteryzuje się silnym stopniem skoncentrowania i przeznaczony jest do stosowania jako profilaktyczny środek czyszczący, środek do przygotowania kąpieli namaczających i wspierania procesów aklimatyzacji u nowych korali, żywych skał, jak również oczyszczania pustych zbiorników na koralowce i szczepki. Pomaga oczyścić korale jeszcze przed ich aklimatyzacją w zbiorniku i zapobiega przenoszeniu niepożądanych związków i substancji do zbiornika. Wspiera aklimatyzację korali poddanych fragmentacji oraz oczyszcza nowe lub uszkodzone korale. Preparat może być bezpiecznie stosowany do namaczania koralowców twardych i miękkich, ukwiałów morskich, ukwiałów grzybowych oraz parzydełkowców Zoanthid. Doskonale nadaje się do wycierania lub namaczania infrastruktury do hodowli korali lub starych akwariów przeznaczonych do ponownego użytkowania. Należy pamiętać o dokładnym spłukaniu preparatu po zastosowaniu.

Składniki

woda dejonizowana, autorska mieszanka niezbędnych olejów roślinnych i środków o działaniu czyszczącym

Sporządzanie roztworu: 125 ml preparatu wystarcza do sporządzenia ponad 315 litrów roztworu do namaczania

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia, przepłukać jamę ustną i wypluć zawartość. Wypić pełną szklankę wody i zasięgnąć natychmiastowej porady lekarskiej. Preparat działa drażniąco na oczy i skórę. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut. W przypadku kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą z mydłem. Jeśli objawy podrażnienia nie ustępują, zasięgnąć porady lekarskiej.

Close