Odżywianie ryb

GarlicPower

Koncentrat czosnku do akwariów morskich z obsadą rybną oraz akwariów rafowych.

Informacje ogólne

  • Wzbogaca pokarm ryb o dodatkowe składniki odżywcze zawarte w nieprzetworzonym czosnku.
  • Kompozycja na bazie utrwalonego wyciągu z surowego czosnku z domieszką witaminy C pełniącej funkcję konserwującą.
  • Preparat nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 30 ml
  • 60 ml
  • 125 ml
  • 1 l

Informacje szczegółowe

Koncentrat Garlic Power firmy Brightwell Aquatics składa się wyłącznie z utrwalonego ekstraktu z nieprzetworzonego czosnku. Wielu ludzi od dawna wierzy we właściwości lecznicze czosnku, a badania kliniczne zaczynają potwierdzać niektóre z tych przekonań.

Niegdyś wierzono, że aktywnym składnikiem czosnku jest związek o nazwie alicyna, powstający wskutek połączenia aminokwasu zwanego alliliną z enzymem o nazwie allinaza, uaktywniającego się wskutek rozdrobnienia czosnku.

Badania wykazały, że alicyna jest związkiem niestabilnym i charakteryzuje się bardzo krótkim okresem życia ‒ zaczyna się rozkładać krótko po powstaniu (proces ten jest jeszcze szybszy przy wystawieniu związku na działanie ciepła, zaś spowolniony podczas utrzymywania warunków chłodniczych ‒ nie wystarcza to jednak do tego, aby zachować jego obecność w ekstrakcie).

W wyniku rozkładu alicyny powstaje szereg nowych związków, tzw. siarczków diallilu. Związki te także posiadają korzystne właściwości i choć nie są aż tak skuteczne jak alicyna, ich wykorzystanie w procesach leczniczych oraz charakter zapewnianych korzyści są przedmiotem ciągle trwających badań naukowych.

Stosowanie czosnku w akwariach często wpływa na poprawę zdrowia ryb, zwłaszcza tam, gdzie problemem są pasożyty. Preparat GarlicPower nie jest środkiem leczniczym. Czosnek może być również stosowany w celu zachęcenia nowych i/lub wybrednych ryb do przyjmowania pokarmu. W tym celu, jeszcze przed podaniem, pokarm należy przez kilka minut namaczać w niewielkiej ilości koncentratu. Rezultaty takiego postępowania są bardzo często niezwykle satysfakcjonujące.

Mimo że czosnek może wzmacniać właściwości organoleptyczne pokarmów, stosowanie preparatu GarlicPower nie powinno być postrzegane jako rozwiązanie pozwalające uniknąć problemów żywieniowych z rybami, które mają niskie statystyki przeżywalności w środowisku nienaturalnym z uwagi na specyfikę ich diety (np. różne gatunki koralożernych ryb-motyli z rodziny chetonikowatych, gąbkożernych ryb z rodziny pomankatowatych, itp.).

Przed zakupem i wprowadzeniem ryb do akwarium, zawsze należy zasięgnąć informacji na temat ich potrzeb żywieniowych i wymagań środowiskowych.

Instrukcja użycia

Wzbogacanie pokarmu preparowanego (wariant zalecany): Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Umieścić pokarm w czystym naczyniu (np. w małej misce lub filiżance) i wlać niewielką ilość preparatu GarlicPower w celu nasycenia pokarmu. Odczekać przynajmniej 5 minut przed użyciem pokarmu, dzięki czemu będzie on miał możliwość wchłonięcia składników zawartych w suplemencie.

Pokarmy na bazie płynnej zawiesiny mogą być wzbogacane poprzez dodanie około 1,0 ml preparatu GarlicPower (około 8 kropli) na każde 10 ml zawiesiny. Pokarm z preparatem GarlicPower należy dokładnie wymieszać, a następnie odczekać 5 minut zanim będzie można go podać.

Najlepsze efekty ze stosowania płynnych pokarmów na bazie zawiesiny otrzymuje się karmiąc pojedynczo indywidualne osobniki, nie zaś gdy pokarm jest wlewany do wody i w niekontrolowany sposób zostaje rozproszony po akwarium.

Na przestrzeni kilku miesięcy od rozpoczęcia stosowania preparatu, jego dawka może być zwiększona o 50%, jeśli zachodzi taka potrzeba. Należy wówczas monitorować jakość wody i utrzymywać jej parametry w prawidłowych zakresach. Zaleca się prowadzenie stałej, dokładnej obserwacji parametrów wody i dokonywanie ich korekty w razie konieczności.

Wlewanie preparatu bezpośrednio do akwarium: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 5 ml preparatu (jedną nakrętkę) na 189 l wody akwariowej raz na dwa dni lub połowę tej dawki raz dziennie. Stosując powyższe zalecenia, 125 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić około 4 732 l wody.

Zaleca się prowadzenie stałej, dokładnej obserwacji parametrów wody i dokonywanie ich korekty w razie konieczności.

Preparat GarlicPower nie powinien być postrzegany jako środek o właściwościach leczniczych, jednakże obserwacje potwierdzają, że zawarty w nim czosnek ma bardzo pozytywny wpływ na ryby, u których występują oznaki posiadania ektopasożytów. W przypadku stwierdzenia obecności ektopasożytów na ciele ryb, dodawać preparat GarlicPower do pokarmu wedle zalecanych wskazań oraz dozować bezpośrednio do akwarium używając 1/2 zalecanej dawki.

Zasadniczo zaleca się, aby preparat GarlicPower był stosowany albo jako środek służący wzbogaceniu pokarmów preparowanych, albo jako środek służący ogólnej poprawie kondycji akwarium poprzez bezpośrednie wlanie do zbiornika. Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, nie zaleca się stosowania obu metod podawania preparatu na raz.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki

Wyciąg z czosnku, kwas askorbinowy.

Close