Mineralizacja wody osmotycznej

Remineraliz

Kompleks minerałów przeznaczony do wody poddanej puryfikacji dla zapewnienia optymalnej równowagi mineralnej.

Informacje ogólne

  • Ustanawia optymalną równowagę mineralną w wodzie poddanej oczyszczeniu (np. metodą odwróconej osmozy, procesem dejonizacji, itp.) lub wodzie zbyt miękkiej (np. wodzie ze studni w obszarach zalesionych) w celu umożliwienia użycia jej w słodkowodnych akwariach roślinnych, akwariach wielogatunkowych, a także biotopowych akwariach zamieszkiwanych przez ryby występujące naturalnie w ekosystemach zalesionych i/lub rzecznych.
  • W korzystnych proporcjach dostarcza potas, wapń, magnez i sód – pierwiastki kluczowe dla zachowania ogólnego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania procesu osmoregulacji u ryb, bezkręgowców i wielu roślin.
  • Może być stosowany do ustanowienia parametrów wody sprzyjających hodowli słodkowodnych ryb, roślin i bezkręgowców w zbiornikach z wodą oczyszczoną w celu uzupełnienia wyczerpanych pokładów tych pierwiastków w akwariach, w których rzadko dokonuje się podmiany wody, a także do odbudowania pożądanych stężeń minerałów po podmianie dużej ilości wody.

Dostępne pojemności

  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Ryby oraz rośliny i bezkręgowce wodne wymagają obecności określonych pierwiastków w wodzie, które umożliwiają zachowanie równowagi osmotycznej i zapewniają prawidłowość funkcji biochemicznych. Elementy te przyczyniają się do zachowania długotrwałego zdrowia tych organizmów i umożliwiają im przeżycie.

Preparat Remineralīz w optymalny sposób zaspokaja zapotrzebowanie na te składniki, a jego kompozycja została opracowana na bazie informacji uzyskanych z najnowszych badań morskich.

Wapń jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania procesów krzepnięcia krwi, tworzenia tkanki kostnej i wielu innych procesów metabolicznych zachodzących u ryb. Jest również kluczowym składnikiem odpowiedzialnym za właściwe działanie procesów związanych ze stabilizacją ścian komórkowych i ich przepuszczalnością, a także procesów enzymatycznych zachodzących u roślin.

Potas i sód są również pierwiastkami o fundamentalnym znaczeniu dla ryb, gdyż ich obecność jest wymagana dla prawidłowego działania funkcji neurologicznych i mięśniowych. Potas ponadto odgrywa kluczową rolę w procesach syntezy białek, utrzymania stabilnej gospodarki wodno-ładunkowej oraz aktywacji enzymów u roślin.

Magnez, z kolei, wchodzi w skład chlorofilu i również jest wykorzystywany w procesach aktywacji enzymów.

Siarka jest jednym z komponentów białek i koenzymów odpowiedzialnych za prawidłowe wykorzystywanie składników odżywczych i prawidłowy rozwój organizmów.

Krzem w formie krzemionki to bardzo ważny składnik komórek roślinnych, pomaga zwiększyć wytrzymałość roślin i przyspieszyć rozwój korzeni. Dodatkowo charakteryzuje się działaniem buforującym, zapobiegając zmianom pH wody.

Należy mieć na uwadze, że takie parametry jak ilość stałych związków rozpuszczonych (TDS) i twardość ogólna (GH) nie mierzą stężenia jonów w roztworze w taki sam sposób, a tym samym nie do końca możliwe jest bezpośrednie przeliczanie określonych wartości między nimi. Twardość ogólna (GH) związana jest z sumą kationów dwuwartościowych w roztworze (głównie wapnia i magnezu), podczas gdy ilość stałych związków rozpuszczonych (TDS) odzwierciedla stężenie związków przewodzących w roztworze. Niniejsze informacje mają jedynie charakter poglądowy.

Zasadniczo, ekosystemy morskie znajdujące się na obszarach zalesionych charakteryzują się stosunkowo niskim stężeniem rozpuszczonych związków nieorganicznych, w związku z czym twardość ogólna oraz stężenie stałych związków rozpuszczonych w tego typu wodach są również niskie.

Choć preparat Remineralīz został opracowany w celu regulacji parametrów chemicznych wody w akwariach zamieszkiwanych przez ryby i rośliny naturalnie występujące w niemalże każdym ekosystemie morskim, w celu remineralizacji wody oczyszczonej przeznaczonej do akwariów zamieszkiwanych przez ryby z rejonów wschodnioafrykańskich jezior ryftowych, zaleca się stosowanie preparatu Rift Lake Chemie, który z kolei został stworzony wyłącznie z myślą o takim środowisku.

Instrukcja użycia

Zaleca się zapoznanie z odpowiednimi informacjami na temat parametrów chemicznych wody wymaganych przez ryby i/lub rośliny w celu określenia optymalnego zakresu twardości ogólnej (GH) i/lub stężenia stałych związków rozpuszczonych w roztworze (TDS). Przed zastosowaniem preparatu w akwarium, w którym przebywają żywe organizmy, należy najpierw ustanowić odpowiedni poziom pH wody i jej właściwą temperaturę.

Przed uzdatnianiem wody oczyszczonej za pomocą preparatu Remineralīz, należy określić jej twardość ogólną (GH) i/lub stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS). Następnie postępować zgodnie z zaleceniami. Przed każdorazowym użyciem dobrze wstrząsnąć.

Zwiększenie poziomu GH/TDS we wcześniej założonym akwarium: Stosować do 5 ml preparatu Remineralīz na 75,7 l wody na godzinę do momentu osiągnięcia pożądanego poziomu GH/TDS. Zmiany parametrów chemicznych wody, bez względu na to, który z parametrów jest regulowany, powinny zawsze być dokonywane w sposób stopniowy, nie nagły.

Przygotowywanie wody pod podmianę: Rozpuścić preparat Remineralīz w wodzie oczyszczonej lub kranowej w proporcjach 5 ml preparatu (jedna nakrętka) na każde 137,85 l wody do podmiany. Dokładnie wymieszać. Jeśli wyjściowe wartości parametrów GH i TDS wynoszą 0, zastosowanie preparatu zgodnie z powyższymi zaleceniami spowoduje ich podwyższenie do odpowiednio ~3,0 dGH i ~86 ppm. Stosując powyższe zalecenia, 500 ml preparatu pozwala uzdatnić do 3 785 l wody.

Przygotowywanie wody do startu nowego akwarium: Przed umieszczeniem w zbiorniku żywych organizmów, zawsze należy ustanowić odpowiednie parametry wody. W przypadku zakładania akwarium roślinnego i umieszczania roślin w podłożu jeszcze przed całkowitym napełnieniem zbiornika wodą, ustanowić pożądaną twardość ogólną (GH), twardość węglanową (KH), pH i temperaturę wody w oddzielnym naczyniu (np. w dużym, czystym kuble) przed dodaniem jej do zbiornika.

Nie wlewać wody oczyszczonej do zbiornika a następnie dokonywać próby dostosowania jej parametrów chemicznych, gdyż takie działanie może być stresogenne dla organizmów żyjących w akwarium. W celu określenia dawki preparatu Remineralīz niezbędnej do ustanowienia pożądanych wartości GH/TDS dla danej ilości wody, należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zaawansowane stosowanie preparatu: 1 ml preparatu Remineralīz zwiększa twardość ogólną (GH) i stężenie stałych związków rozpuszczonych (TDS) w 3,785 l wody odpowiednio o 6,0 dGH i 173 ppm. Aby uzyskać określoną wielkość GH i/lub TDS należy: podzielić liczbę wyrażającą pożądaną zmianę wartości GH przez 6 (lub przez 173 w przypadku pożądanej zmiany wartości TDS), a następnie pomnożyć tak uzyskaną liczbę przez pojemność wody netto (wyrażoną w galonach amerykańskich, gdzie 1 galon = 3,785 l) w zbiorniku. Przykład: Jeśli wartość GH w 75,7 l wody (20 galonach) ma być zwiększona o 4 dGH, należy zastosować 16 ml preparatu Remineralīz (4 ÷ 6 = 0,8 ml na galon; 0,8 ml na galon x 20 galonów = 16 ml).

Uwaga: Może działać drażniąco na skórę i oczy. W razie przedostania się do oczu, przepłukiwać wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, dokładnie przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci.

Składniki

Woda oczyszczona, chlorek wapnia, metakrzemian sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu.

Close