Podłoża do akwarium

FlorinVolcanit Rio Cafe-XF

Brązowe, bardzo drobnoziarniste (ok. 1 mm) podłoże bazowe z wypalanego popiołu wulkanicznego.

Informacje ogólne

 • Popiół wulkaniczny naturalnego pochodzenia o specjalnych właściwościach korzystnych dla rozwoju roślin i długotrwałej pielęgnacji ryb oraz bezkręgowców posiadających zdolność poruszania się, wymagających określonych warunków wodnych charakteryzujących się lekko kwaśnym odczynem i niską twardością ogólną.
 • Doskonale nadaje się jako podłoże do akwariów biotopowych dla krewetek.
 • Wiąże pierwiastki odpowiadające za twardość wody, dzięki czemu obniża jej twardość ogólną (TwO) i powoduje lekkie zakwaszenie wody zasadowej do wartości pH poniżej 7,0.
 • Podłoże FlorinVolcanit Rio Cafe-XF może być stosowane jako podłoże główne, dzięki czemu tworzy bazę dla stabilnego rozwoju roślin korzeniowych, w szczególności:
  • Umożliwia rozwój silnych systemów korzeniowych.
  • Wspiera pobór składników odżywczych przez korzenie poprzez zwiększenie międzywęzłowej cyrkulacji wody (w porównaniu do podłoży o większym stopniu gęstości) i stworzenie środowiska o lekko kwaśnym odczynie pH.
  • Dba o wystarczające natlenienie korzeni, co pozwala utrzymać rośliny w należytym zdrowiu.

Dostępne opakowania

 • 2,27 kg
 • 6,8 kg
 • 11,34 kg

Informacje szczegółowe

Zalesione ekosystemy nadrzeczne o niskiej rzeźbie terenu charakteryzują się zazwyczaj małymi stężeniami składników odżywczych w słupie wody, a ich duża ilość jest raczej zgromadzona w podłożu stanowiącym dno rzeki. Obecność tych nutrientów w podłożu wynika głównie z nieustannie zachodzących procesów rozkładu osadów bogatych w minerały i związki organiczne, a niesionych w głąb rzeki zarówno ze strony jej odpływów jak i dopływów. Woda w tego typu ekosystemach charakteryzuje się zwykle lekko kwaśnym lub umiarkowanie kwaśnym odczynem oraz ogólnie niskimi stężeniami tych pierwiastków, które mają wpływ na jej twardość ogólną (TwO).

Rośliny endemiczne dla tych ekosystemów, stanowiące większość popularnych gatunków roślin uprawianych w akwariach roślinnych, pozyskują znaczącą ilość składników odżywczych poprzez swe korzenie. Rozsądnym rozwiązaniem jest więc zastosowanie w akwarium takiego podłoża wspomagającego wzrost roślin, które będzie umożliwiać im pobieranie nutrientów przez systemy korzeniowe, co nie tylko będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój silnych korzeni, ale przede wszystkim zapewni roślinom długotrwałe zdrowie.

Uprawa roślin oraz hodowla ryb i bezkręgowców posiadających zdolność przemieszczania się (jak np. różne gatunki krewetek hodowane w akwariach biotopowych czy glonojady), które są endemiczne dla takich ekosystemów cechujących się specyficznymi parametrami pH wody i ilością zawartych w niej minerałów, przynosi najlepsze rezultaty i pozwala zachować należyte zdrowie u tych organizmów wtedy, gdy stworzone zostaną warunki jak najbardziej odzwierciedlające ich naturalne środowisko.

Podłoże FlorinVolcanīt Rio Café-XF to naturalny pył wulkaniczny o kształcie cząsteczek przypominających podłużne koraliki. Wspomniane koraliki są z jednej strony dość giętkie, a z drugiej stosunkowo twarde i wystarczająco wytrzymałe, by mogły zachować swój kształt przez wiele lat, w zależności od specyfiki parametrów chemicznych wody w akwarium (tendencja do zwiększania się poziomu alkaliczności wody może powodować szybsze niszczenie materiału niż stosowanie podłoża w wodzie z niższym początkowym poziomem alkaliczności).

Podłoże Rio Café-XF stopniowo obniża twardość ogólną i pH wody, tworząc warunki długofalowo sprzyjające uprawie roślin i hodowli ryb i bezkręgowców endemicznych dla większości potoków, rzek i zbiorników wodnych na obszarach lasów deszczowych.

Instrukcja użycia

Zasadniczo, przed umieszczeniem podłoża Rio Café-XF w nowym zbiorniku, nie ma konieczności jego płukania. Z uwagi na to, że podłoże składa się z naturalnych materiałów, w opakowaniu mogą znajdować się także niewielkie kawałki drzewa.

Przed umieszczeniem podłoża w akwarium, należy dokładnie poznać wymagania roślin względem głębokości podłoża i postępować zgodnie z nimi. Upewnić się, że akwarium jest czyste i puste (umieszczenie podłoża w zbiorniku napełnionym wodą spowoduje jej chwilowe zmętnienie). Umieścić pożądaną ilość (głębokość) podłoża Rio Café-XF. Jeśli zachodzi taka potrzeba, podłoże może być nachylone w kierunku od przodu do tyłu akwarium. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany wyglądu i układu podłoża, można do tego celu zastosować piasek mineralny. Przygotować odpowiednią ilość wody (w celu napełnienia akwarium) oraz ustanowić właściwe, pożądane wartości pH, alkaliczności i twardości wody. Powoli (bez nadmiernego naruszania struktury podłoża) wlewać odpowiednią ilość wody do akwarium tak, aby ledwo przykryć podłoże. Następnie rozpocząć nasadzanie roślin. Po zakończeniu sadzenia, powoli uzupełnić akwarium resztą wody do pożądanego poziomu.

Z uwagi na półotwartą strukturę podłoża i, w związku z tym, zwiększone właściwości dyfuzyjne wody, w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów i maksymalnej kontroli parametrów chemicznych wody, możliwe jest stosowanie płynnych suplementów i zawiesin bakteryjnych (jako alternatywy dla preparatów zawierających składniki o charakterze cząstek stałych).

Najszybszym sposobem zaszczepienia podłoża pożytecznymi mikrobami jest zastosowanie preparatu FlorinBacter zgodnie z jego zaleceniami. Jeśli zachodzi taka konieczność, można stosować także pozostałe suplementy z serii Florin. Wraz z upływem czasu, zdolności neutralizujące podłoża Rio Café-XF obniżają się. Jest to moment, kiedy podłoże można wymienić. Stosowanie buforów zasadowych i substancji podnoszących pH wody przyspiesza proces degradacji podłoża. Podłoża FlorinVolcanit Rio Cafe-F nie stosować wraz z filtrami podżwirowymi.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Po opróżnieniu opakowania, wyrzucić je, aby zapobiec ryzyku zadławienia się.

Close