Usuwanie chloru

Erase-CL

Preparat usuwający chlor, chloraminy i amoniak we wszystkich akwariach morskich, rafowych i słodkowodnych.

Informacje ogólne

  • Usuwa chloraminy, chlor, amoniak i azotyny obecne w wodzie kranowej i/lub wodzie akwariowej.
  • Może być stosowany w celu neutralizacji jodu w przypadku przedawkowania tego elementu.
  • Stosowany zgodnie z zaleceniami jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich akwariów morskich i słodkowodnych.
  • Nie zawiera fosforanów i krzemianów.
  • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Preparat Erāse-Cl może być stosowany w celu przygotowania wody do użycia w akwarium (np. podczas przeprowadzania podmiany wody lub uzupełniania jej niedoborów wskutek parowania), jak również wtedy, gdy stężenia amoniaku i/lub azotynów osiągnęły poziom wykrywalny za pomocą testów akwarystycznych (prawidłowe stężenia amoniaku i azotynów w akwariach z ustanowioną, dojrzałą filtracją biologiczną, powinny znajdować się poniżej poziomu wykrywalnego przez testy wody, z wyjątkiem okresów, gdy w akwarium umieszczane są nowe osobniki lub gdy stężenie rozpuszczonych związków organicznych z jakiegoś powodu uległo zwiększeniu).

Preparat Erāse-Cl nie powinien być traktowany jako substytut odpowiednich systemów/metod filtracyjnych lub służyć jako środek do pielęgnacji tychże systemów. Może być jednak stosowany, gdy zachodzi konieczność przeciwdziałania sytuacjom, w których amoniak i azotyny mogłyby działać drażniąco na wrażliwe organizmy zamieszkujące akwarium.

Zbilansowane akwarium to takie, w którym ilość dostarczanych do zbiornika związków organicznych pokrywa się z ilością związków organicznych zużywanych i usuwanych z tego zbiornika za pomocą metod filtracji. Zaburzenie tej równowagi na krótki czas jest normalnym zjawiskiem po umieszczeniu w akwarium nowych organizmów żywych, po zakłóceniu procesów filtracji biologicznej, po zmianie sposobu odżywiania, itp.; jednak istotne jest to, aby w ciągu kilku dni równowaga ta została ponownie przywrócona.

Jeśli stężenia amoniaku lub azotynów w zbiorniku znajdują się cały czas na poziomie wykrywalnym przez dobrej jakości testy akwarystyczne, należy dokonać pomiarów tych składników w wodzie źródłowej (tzn. wodzie kranowej lub wodzie pochodzącej z urządzenia do uzdatniania wody, itp.).

Jeśli składniki te nie są obecne w wodzie źródłowej, uzasadnionym może okazać się zmniejszenie ilości dostarczanych związków organicznych, zwiększenie zdolności filtracyjnych systemu lub nawet przeniesienie organizmów zamieszkujących akwarium do większego zbiornika. Chronicznie wysokie poziomy amoniaku i azotynów mogą stopniowo prowadzić do osłabienia zdrowia ryb i bezkręgowców, a tym samym powodować ich choroby lub nawet śmierć.

Preparat Erāse-Cl błyskawicznie wiąże związki jodu w przypadku ich nadmiernej ilości w systemie akwariowym (oznaką przedawkowania jodu jest „więdnięcie” i bardzo szybki rozkład tkanek korali, małży i organizmów im pokrewnych oraz pozostałych bezkręgowców osiadłych, a także takie objawy jak chaotyczne zachowanie, i/lub śmierć ryb i bezkręgowców posiadających zdolność poruszania się), redukując ryzyko wystąpienia szkód u osobników zamieszkujących akwarium i pożytecznych mikrobów tworzących system filtracji biologicznej.

Uwaga: Zaleca się, aby akwaryści stosujący w akwariach rafowych suplementy jodu w postaci płynu Lugola lub podobnych preparatów (które zazwyczaj są dość silnie skoncentrowane) mieli zawsze pod ręką preparat Erāse-Cl, na wypadek przypadkowego przedawkowania jodu.

Instrukcja użycia

Uzdatnianie wody kranowej: Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) preparatu na każde 189 l wody kranowej w celu usunięcia chloraminów i amoniaku. Stosowanie preparatu zgodnie z powyższymi zaleceniami pozwala zneutralizować 6 ppm chloru, 3 ppm chloraminów lub 1 ppm amoniaku w wodzie.

Uzdatnianie wody akwariowej: Określić poziom stężenia amoniaku w wodzie akwariowej za pomocą dokładnego testu akwarystycznego na obecność amoniaku wykorzystującego odczynnik salicylowy (szczegóły poniżej). Stosować 5 ml (jedną nakrętkę) na 189 l wody w całym systemie akwariowym na każdy 1 ppm amoniaku wskazany testem akwarystycznym. Odczekać 10 minut, a następnie ponownie zmierzyć stężenie amoniaku w akwarium. Powtórzyć proces uzdatniania, jeśli to konieczne.

Pomiar stężenia amoniaku: Stosując preparat Erase-CL, zaleca się dokonywanie pomiarów stężenia amoniaku w wodzie z wykorzystaniem testów akwarystycznych opartych na odczynniku salicylowym, nie zaś na odczynniku Nesslera. Pomiar stężenia amoniaku z wykorzystaniem odczynnika Nesslera wskaże niepoprawny, pozytywny wynik z uwagi na zawarte w preparacie składniki aktywne, które wchodzą w reakcje z roztworem odczynnikowym.

Uzdatnianie wody w przypadku przedawkowania jodu: Jeśli zachodzi podejrzenie przedawkowania jodu (np. wskutek przypadkowego użycia niewłaściwej dawki), należy zastosować 10 ml preparatu Erase-CL (dwie nakrętki) na 151,4 l wody w miejscu energicznego przepływu wody. Takie postępowanie pozwoli zneutralizować wolny jod obecny w wodzie (tzn. taki, który nie występuje pod postacią jonów, np. jodków lub jodanów, lub w formie wiązanej).

Obserwować organizmy żywe w akwarium przez minimum 15 minut po zastosowaniu preparatu. Preparat Erāse-Cl wiąże jod z prędkością zależną jedynie od czasu reagowania i stopnia cyrkulacji wody w akwarium. Im szybciej preparat zostanie zastosowany po przedawkowaniu jodu oraz im szybsze będzie tempo cyrkulacji wody w zbiorniku, tym lepsza skuteczność działania preparatu. Użycie preparatu nie daje 100% gwarancji zapobiegnięcia szkodom lub naprawienia szkód obejmujących żywe stworzenia lub filtrację biologiczną, powstałych przed jego zastosowaniem.

Preparat jest szczególnie przydatny dla akwarystów, którzy eksperymentują z użyciem płynu Lugola lub innego, silnie skoncentrowanego suplementu jodu. Nie przekraczać całkowitego stężenia jodu w akwarium morskim w wysokości 0,10 ppm.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Składniki

Woda oczyszczona, kompleks zastrzeżonych składników.

Close