Usuwanie chloru

Erase-CL P

Preparat neutralizujący chlor, chloraminy, amoniak, azotyny i azotany we wszystkich akwariach słodkowodnych i morskich.

Informacje ogólne

  • Ekonomiczne wydanie preparatu Erāse-Cl pod postacią proszku, opracowane specjalnie z myślą zarówno o profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych akwarystach, którzy prowadzą szczególnie duże akwaria i/lub którzy poszukują oszczędności.
  • Neutralizuje chloraminy, chlor, jod, amoniak, azotyny i azotany obecne w wodzie kranowej i/lub wodzie akwariowej.
  • Stosowany zgodnie z zaleceniami w bezpieczny sposób przygotowuje wodę do wykorzystania we wszystkich akwariach morskich i słodkowodnych.

Dostępne opakowania

  • 250 g
  • 500 g
  • 1 kg
  • 4 kg
  • 20 kg

Informacje szczegółowe

Preparat Erāse-ClP może być stosowany w celu przygotowania wody do przeprowadzenia podmian wody lub uzupełnienia jej niedoborów wskutek parowania, jak również wtedy, gdy stężenia amoniaku, azotynów i/lub azotanów osiągnęły poziom wykrywalny za pomocą testów akwarystycznych w dojrzałych akwariach.

Preparat Erāse-ClP nie powinien być traktowany jako substytut odpowiednich systemów/metod filtracyjnych lub służyć jako środek do pielęgnacji tychże systemów. Może być jednak stosowany, gdy zachodzi konieczność przeciwdziałania sytuacjom, w których amoniak i azotyny mogłyby działać drażniąco na wrażliwe organizmy zamieszkujące akwarium.

Zbilansowane akwarium to takie, w którym ilość dostarczanych do zbiornika związków organicznych pokrywa się z ilością związków organicznych zużywanych i usuwanych z tego zbiornika za pomocą metod filtracji. Zaburzenie tej równowagi na krótki czas jest normalnym zjawiskiem po umieszczeniu w akwarium nowych organizmów żywych, po zakłóceniu procesów filtracji biologicznej, po zmianie sposobu odżywiania, itp.; jednak istotne jest to, aby w ciągu kilku dni równowaga ta została ponownie przywrócona.

Jeśli stężenia amoniaku lub azotynów w zbiorniku znajdują się cały czas na poziomie wykrywalnym przez dobrej jakości testy akwarystyczne, należy dokonać pomiarów tych składników w wodzie źródłowej (tzn. wodzie kranowej lub wodzie pochodzącej z urządzenia do uzdatniania wody, itp.).

Jeśli składniki te nie są obecne w wodzie źródłowej, uzasadnionym może okazać się zmniejszenie ilości dostarczanych związków organicznych, zwiększenie zdolności filtracyjnych systemu lub nawet przeniesienie organizmów zamieszkujących akwarium do większego zbiornika. Chronicznie wysokie poziomy amoniaku i azotynów mogą stopniowo prowadzić do osłabienia zdrowia ryb i bezkręgowców, a tym samym powodować ich choroby lub nawet śmierć.

Instrukcja użycia

Przed użyciem dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje. Uważać, aby nie przedawkować preparatu. Przed zastosowaniem preparatu Erāse-ClP należy określić stężenie chloraminów lub chloru w wodzie.

Stosując preparat Erase-CLP, zaleca się dokonywanie pomiarów stężenia amoniaku w wodzie z wykorzystaniem testów akwarystycznych opartych na odczynniku salicylowym, nie zaś na odczynniku Nesslera. Pomiar stężenia amoniaku z wykorzystaniem odczynnika Nesslera wskaże niepoprawny, pozytywny wynik z uwagi na zawarte w preparacie składniki aktywne, które wchodzą w reakcje z roztworem odczynnikowym.

1 łyżeczka jest w przybliżeniu równa około 5 g preparatu Erāse-ClP. Każdy 1 g preparatu Erāse-ClP zastosowany w około 50 l wody neutralizuje do 6 ppm chloru (lub 1 ppm chloru w każdych 300 l wody), 3 ppm chloraminów (lub 1 ppm chloraminów w 150 l wody) lub 1 ppm amoniaku. W celu zneutralizowania azotynów i/lub azotanów, stosować 1 g preparatu na 94,64 l wody i obserwować organizmy żywe pod kątem zmiany oznak na stres związany z nadmierną ilością azotynów i/lub azotanów. Odczekać co najmniej 1 h i, jeśli to konieczne, ponowić dawkę.

W celu zneutralizowania wolnego jodu, stosować 1 g preparatu na 151,4 l wody i obserwować organizmy żywe przez minimum 15 minut. Oznaką przedawkowania jodu jest „więdnięcie” i bardzo szybki rozkład tkanek korali, małży i organizmów im pokrewnych oraz pozostałych bezkręgowców osiadłych, a także takie objawy jak chaotyczne zachowanie, i/lub śmierć ryb i bezkręgowców posiadających zdolność poruszania się Preparat Erāse-ClP wiąże jod z prędkością zależną jedynie od czasu reagowania i stopnia cyrkulacji wody w akwarium.

Im szybciej preparat zostanie zastosowany po przedawkowaniu jodu oraz im szybsze będzie tempo cyrkulacji wody w zbiorniku, tym lepsza skuteczność działania preparatu. Użycie preparatu nie daje 100% gwarancji zapobiegnięcia szkodom lub naprawienia szkód obejmujących żywe stworzenia lub filtrację biologiczną, powstałych przed jego zastosowaniem. Preparat jest szczególnie przydatny dla akwarystów, którzy eksperymentują z użyciem płynu Lugola lub innego, silnie skoncentrowanego suplementu jodu. Nie przekraczać całkowitego stężenia jodu w akwarium morskim w wysokości 0,10 ppm.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Close