Suplementy dla dyskowców

DiscusCode

Kompozycja pierwiastków śladowych i mikroelementów dla ryb z rodzaju Symphysodon (dyskowców) oraz innych południowoamerykańskich ryb rzecznych.

Informacje ogólne

  • Unikalna kompozycja pierwiastków śladowych i mikroelementów w optymalnych proporcjach, korzystnie wpływa na ryby z rodzaju Symphysodon (dyskowce) oraz inne ryby pochodzące z tych samych wód.
  • Jest źródłem mikroelementów i pierwiastków śladowych wykorzystywanych w ważnych procesach neurologicznych i metabolicznych, a także wchodzących w skład naturalnych pigmentów biologicznych odpowiedzialnych za wybarwienie.
  • Zastępuje i uzupełnia mikroelementy i pierwiastki śladowe zużyte przez mieszkańców akwarium i utracone wskutek filtracji chemicznej (podczas stosowania takich mediów filtracyjnych jak żywica lub węgiel aktywny).
  • Kompozycja na bazie wody oczyszczonej i ultraczystych składników najwyższej jakości.
  • Owoc obszernych badań nad strukturą chemiczną wód naturalnie zamieszkiwanych przez ryby z rodzaju Symphysodon (dyskowce) oraz analizy zapotrzebowania tych organizmów na pierwiastki śladowe i mikroelementy.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l

Informacje szczegółowe

Pierwiastki śladowe i mikroelementy odgrywają kluczową rolę w procesach neurologicznych i metabolicznych zachodzących u ryb z rodzaju Symphysodon (dyskowców) oraz innych ryb, a także są jednymi z fundamentalnych składników wchodzących w strukturę pigmentu biologicznego odpowiedzialnego za wzmocnienie wybarwienia ryb. Suplementacja pierwiastkami śladowymi i mikroelementami podczas każdej podmiany wody jest skutecznym sposobem dostarczenia niezbędnych substancji w celu zapewnienia optymalnych warunków życiowych dla ryb.

Pielęgnicowate z rodzaju Symphysodon (dyskowce) są rdzennymi mieszkańcami spokojnych wód dorzecza Amazonki. Zamieszkują głównie niewielkie zbiorniki, nieduże rzeki i zatoki ekosystemów wód czarnych. Niskie pH (5,0 +/- 0,5) spowodowane brakiem molekuł buforujących oraz niska przewodność są cechami charakterystycznymi dla tych wód. I choć akwaryści, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z hodowlą ryb z rodzaju Symphysodon (dyskowców), chcą często stworzyć jak najbardziej naturalne warunki dla tych ryb, takie działanie może okazać się znacznie większym wyzwaniem niż zwyczajnie pozwolenie, aby poziom pH i przewodność były nieco wyższe.

Większość dostępnych dla akwarystów ryb z rodzaju Symphysodon (dyskowców) zostało odłowionych z naturalnego środowiska po raz pierwszy zaledwie 10 lat temu, stąd też ryby hodowane w zbiornikach sztucznych są podstawą akwarium dzisiejszego akwarysty gustującego w tego rodzaju obsadzie. Warunki wodne, w których mogą być trzymane ryby z rodzaju Symphysodon (dyskowce), różnią się dość mocno od ich naturalnego środowiska, głównie ze względu na łatwość hodowli takich ryb w stosunkowo twardych wodach o wysokim stopniu alkaliczności, charakterystycznych dla Stanów Zjednoczonych i dużej części kontynentalnej Europy (gdzie znajduje się wiele hodowli pielęgnicowatych z rodzaju Symphysodon; natomiast warunki wodne w południowowschodniej Azji, skąd pochodzi większość tych ryb hodowanych w niewoli, charakteryzują się również większą twardością i alkalicznością niż parametry typowe dla ekosystemów wód czarnych).

Umieszczając w akwarium ryby z rodzaju Symphysodon (dyskowce), zaleca się utrzymywanie pH wody na poziomie 5,5 – 7,0, dGH wody na poziomie 10 – 15 oraz dKH wody na poziomie 3 – 5. Dobrą praktyką jest również osiągnięcie takich samych parametrów jak te, w których ryby te były hodowane (lub odłowione) i następnie stałe utrzymywanie takich warunków.

Duża liczba popularnych gatunków ryb akwariowych, jak np. neony czerwone i inne kąsaczowate, pomakantowate, pielęgnice skośnopręgie i ryby z rodzaju uaru, żyje w tych samych wodach, z których pochodzą ryby z rodzaju Symphysodon (dyskowce). Dlatego też preparat DiscusCōde może również być z powodzeniem stosowany w akwariach zamieszkiwanych przez te ryby.

Instrukcja użycia

Podstawowe stosowanie preparatu: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Stosować 0,5 ml preparatu (około 10 kropli) na 94,6 l wody akwariowej, raz na dwa dni. Stosując powyższe zalecenia, 250 ml preparatu wystarczy, aby uzdatnić 9 464 l wody. Podana wyżej dawka może być stosowana również w wielogatunkowych akwariach słodkowodnych.

Zaawansowane stosowanie preparatu: Z wyjątkiem testów mierzących stężenie żelaza, przeciętny akwarysta nie ma możliwości zdobycia testów akwarystycznych, które w niezawodny sposób mierzyłyby stężenia wielu innych mikroskładników i pierwiastków śladowych w akwarium słodkowodnym. Dlatego też nie jest możliwe dokładne określenie dawki preparatu, jaką należałoby zastosować, stąd należy bacznie obserwować wygląd organizmów w akwarium i na tej podstawie podejmować decyzję o jej zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Zaleca się, aby rozpocząć stosowanie produktu od dawki w wysokości 1 ml preparatu na 37,85 l wody akwariowej, raz na tydzień przez pierwsze 4 tygodnie. Dawka ta odpowiada dozowaniu 0,14 ml preparatu (około 3 kropli) na 37,85 l wody dziennie. Po tym czasie stopniowo zwiększać tygodniową dawkę preparatu do 2 ml na każde 37,85 l wody przez kolejne 4 tygodnie. Po upływie 4 tygodni, utrzymać dawkę na tym poziomie.

Zaleca się rozpoczęcie dozowania preparatu od niewielkich dawek, które nie zaszkodzą organizmom w akwarium, a jednocześnie pozwolą obserwować subtelne zmiany w wyglądzie zbiornika i umożliwią ocenę skuteczności preparatu i podjęcie decyzji o potrzebie jego stosowania.

Codzienne stosowanie preparatu w odpowiednich dawkach pozwala utrzymać bardziej stabilne stężenia pierwiastków niż dawkowanie cotygodniowe, podczas którego ilość pierwiastków w wodzie osiąga poziom szczytowy jedynie tuż po podaniu preparatu i stopniowo zmniejsza się w kolejnych dniach tygodnia. Pomimo że mikroelementy i pierwiastki śladowe są niezbędne do zaistnienia kluczowych procesów biologicznych, nadmierne przedawkowanie tych składników może być szkodliwe dla organizmów akwariowych.

Mikroelementy i pierwiastki śladowe stają się niedostępne w akwariach głównie z uwagi na adsorpcję do cząsteczek materii organicznej. Dlatego akwaria, w których występują duże ilości często martwego materiału organicznego, mogą wymagać nieco większego dawkowania preparatu w celu skompensowania tych pierwiastków i mikroelementów, które ulegną procesowi wiązania. W każdym przypadku, martwe związki organiczne powinny być usuwane z akwarium w możliwie najdokładniejszym stopniu, ponieważ mają negatywny wpływ na jakość wody. Stosowanie węgla aktywnego usuwa pierwiastki śladowe i mikroelementy zarówno pasywnie, jak i aktywnie, dlatego preparat powinien być dozowany dopiero po zastosowaniu węglowego medium filtracyjnego.

Uwaga: Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Analiza gwarantowana

Cynk (min): 0,0092 mg / ok. 29,5 ml, żelazo (min): 0,00095 mg / ok. 29,5 ml, mangan (min): 0,00052 mg / ok. 29,5 ml, kobalt (min): 0,000052 mg / ok. 29,5 ml.

Składniki

Woda oczyszczona, metawanadan sodu, siarczan cynku, chlorek niklu, chlorek chromu, feredenian sodu, chlorek manganu, chlorek strontu, chlorek kobaltu.

Close