Klarowanie wody

Clarifi-FW

Zaawansowany preparat klarujący do wszystkich akwariów słodkowodnych i roślinnych.

Informacje ogólne

  • Flokulant poprawiający klarowność wody w akwariach słodkowodnych. Pomaga zlikwidować zmętnienie wody.
  • Wiąże cząsteczki i zanieczyszczenia zawieszone w wodzie akwariowej, dzięki czemu umożliwia ich usunięcie przez filtry mechaniczne.
  • Opracowany specjalnie z myślą o akwariach słodkowodnych. Nieprzeznaczony do używania w akwariach morskich.
  • Bezpieczny dla wszystkich słodkowodnych ryb, roślin i bezkręgowców.

Dostępne pojemności

  • 125 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 2 l
  • 20 l
  • 210 l

Informacje szczegółowe

Słaba klarowność wody może być powodowana przez wiele różnych rodzajów cząsteczek zawieszonych w wodzie, które z kolei mogą być wynikiem zbyt dużych stężeń nutrientów w wodzie, określonych czynności wykonywanych przez ryby i bezkręgowce, takich jak przekopywanie podłoża, rycie w ziemi lub poszukiwanie pożywienia, zbyt dużego natężenia wody skierowanego na drobne cząsteczki osadu i wielu innych czynników.

Preparat Clarifī-FW klaruje mętną wodę wykorzystując do tego słabe ładunki elektryczne cząsteczek unoszących się na wodzie, powodując ich wiązanie. W wyniku tego procesu powstają względnie duże (i ciężkie) cząsteczki, które są następnie wyłapywane przez system mechanicznej filtracji i/lub wytrącane z kolumny wody na dno akwarium, gdzie mogą być z kolei, jeśli to konieczne, odprowadzone ze zbiornika. Środek Clarifī-FW w błyskawiczny sposób poprawia klarowność wody w akwariach wystawionych na widok publiczny.

O ile preparat Clarifī-FW zapewnia natychmiastowe rozwiązanie problemów ze zmętnieniem wody, o tyle nie powinien być postrzegany jako alternatywa dla długofalowego i zrównoważonego procesu pielęgnacji i prowadzenia akwarium. Jeśli warunki panujące w akwarium sprzyjają chronicznemu zmętnieniu wody, koniecznym jest określenie konkretnych powodów takiego stanu rzeczy i wdrożenie właściwych metod przeciwdziałania.

Stosowanie skutecznego i zadbanego filtra mechanicznego najczęściej pomaga w dostateczny sposób kontrolować stopień zmętnienia wody. Dodatkowo, dobrą jakość wody w akwarium pomogą zachować takie działania jak: rozsądne karmienie, ograniczanie dodatków i suplementów organicznych, regularne pomiary najważniejszych parametrów chemicznych wody za pomocą uznanych testów akwarystycznych lub urządzeń pomiarowych, a także cykliczne podmiany wody i uzupełnianie wyparowanej wody za pomocą remineralizowanej wody oczyszczonej.

Instrukcja użycia

Preparatu Clarifi-FW nie wolno stosować w akwariach morskich. Do tego celu należy użyć preparatu Clarifī-SW. Liczne testy przeprowadzone przez firmę Brightwell Aquatics wykazały, że najlepsze rezultaty w poprawie jakości wody słodkiej i morskiej przynoszą składniki aktywne dedykowane dla określonego rodzaju wody, nie zaś jeden składnik, który mógłby być z powodzeniem stosowany zarówno w akwariach morskich jak i słodkowodnych. Składniki aktywne zawarte w preparacie Clarifī-FW nie nadają się do stosowania w akwariach morskich.

Przed użyciem wstrząsnąć. Nie wlewać preparatu bezpośrednio do akwarium, gdyż może to spowodować nadmierne i długotrwałe zmętnienie wody. Zmętnienie wody powstałe wskutek rozkwitu mikroalg w zbiorniku może doprowadzić do znacznego obniżenia poziomu pH wody, spowodowanego spadkiem produkcji tlenu i poboru dwutlenku węgla. Dlatego też, jeszcze przed użyciem preparatu, należy przedsięwziąć kroki zapewniające utrzymanie alkaliczności wody na poziomie co najmniej 2 dKH. Nie stosować preparatu po wyłączeniu świateł (w tym czasie poziom pH w naturalny sposób lekko spada, a dodatkowe obniżenie wartości tego parametru jest wysoce niepożądane i może spowodować dodatkowy stres u organizmów zamieszkujących akwarium).

Przed użyciem preparatu, wypłukać lub wymienić wkład filtra mechanicznego. Gdy zdolność filtracyjna medium spadnie (czego oznaką może być znaczne obniżenie przepływu wody spowodowane wyczerpaniem mocy filtra lub podchodzeniem wody powyżej umiejscowionego w poziomie wkładu filtra), należy je wymienić lub wypłukać. Powtórzyć powyższe czynności, jeśli to konieczne.

Zalecana dawka preparatu Clarifi-FW wynosi około 1 ml na 37,85 l wody. Rozpuścić maksymalnie 10 ml preparatu Clarifi-FW w 250 ml wody oczyszczonej i dokładnie zamieszać. Stopniowo wlewać otrzymany w ten sposób roztwór do akwarium w miejscu wzmożonego przepływu wody. Odczekać co najmniej 12 h – czas ten umożliwi wystąpienie procesów flokulacji. Jeśli to konieczne, powtórzyć powyższe czynności po upływie 24 h.

Preparat stosować maksymalnie dwa razy co 5 dni. Ponowne pojawienie się mętnej wody po zastosowaniu preparatu Clarifi-FW jest sygnałem, że mogły wystąpić niepożądane czynniki, którym należy przeciwdziałać w sposób opisany w zakładce „Informacje szczegółowe”. Skuteczna pielęgnacja i pomyślne prowadzenie akwarium w perspektywie długofalowej opiera się na stosowaniu rozsądnych i zrównoważonych zasad hodowli.

Preparat Clarifī-FW nie jest przeznaczony do przeciwdziałania przebarwieniom wody (np. żółtemu odcieniowi) spowodowanym przez rozpuszczanie się związków organicznych. W tym celu zaleca się zastosowanie węgla aktywowanego (np. Carbonit-P firmy Brightwell Aquatics) i/lub żywicy o dużych właściwościach adsorpcyjnych (np. OrganitR firmy Broghtwell Aquatics).

Uwaga: Nie stosować preparatu w akwariach morskich. Nie stosować w porze nocnej. Trzymać z dala od dzieci. Produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi.

Składniki aktywne

Polielektrolity.

Close